O firme

Les Firma bola založená v roku 1997 ako obchodná firma so surovým drevom a rezivom .

Postupne sa ťažisko presúva viac na obchod s rezivom a polotovary na výrobu nábytku , v oblasti surového dreva na cenné sortimenty listnatého a ihličnatého dreva.

Ďalší vývoj smeruje k obchodu dreva a reziva s vyššou pridanou hodnotou - sušené stolárske rezivo a polotovary. Je vybudovaná predajnú sieť skladov pre drobné a stredné spracovateľa.

Nasledujúca etapa vo vývoji firmy je zahájená spustením vlastnej výroby škárovky a obohatením predajného sortimentu o tento výrobok, spolu s ďalšími, ako je rezaná dyha na výrobu podláh a iných výrobkov, latkových stredov.

Posledným rozšírením sortimentu sa stalo tropické rezivo a prírezy a škárovka z tropických drevín . Firma je priamym dovozcom exotického dreva z Kamerunu, Brazilie, Argentíny a juhovýchodnej Ázie.

Pre podobnú činnosť na Slovensku bola zriadená dcérska firma Translignum SK so sídlom v Liptovskom Mikuláši.