Guľatina a surové drevo

Obchodujeme so všetkými sortimenty surového dreva a to ako ihličnatého, tak i listnatého.

Kulatina Kulatina Kulatina