Unternehmen

Les Firma byla založena v roce 1997 jako obchodní firma se surovým dřevem a řezivem.

Postupně se těžiště přesouvá více na obchod s řezivem a polotovary na výrobu nábytku, v oblasti surového dřeva na cenné sortimenty listnatého a jehličnatého dřeva.

Další vývoj směřuje k obchodu dřeva a řeziva s vyšší přidanou hodnotou – sušené truhlářské řezivo a polotovary. Je vybudována prodejní síť skladů pro drobné a střední zpracovatele.

Následující etapa ve vývoji firmy je zahájena spuštěním vlastní výroby spárovky a obohacením prodejního sortimentu o tento výrobek, spolu s dalšími, jako je řezaná dýha na výrobu podlah a jiných výrobků, laťovkové středy.

Posledním rozšířením sortimentu se stalo tropické řezivo a přířezy a spárovka z tropických dřevin. Firma je přímým dovozcem exotického dřeva z Kamerunu, Brazilie, Argentiny a jihovýchodní Asie.

Pro obdobnou činnost na Slovensku byla zřízena dceřinná firma Translignum SK se sídlem v Liptovském Mikuláši.